Satellite eagle update again

The screen dump below shows the latest Great Spotted Eagle´s track. At the Swedish birders Club300 Forum Brevduvan the birder Tobbe Berger has made an analysis of the flight track on May 23 to 25. Sorry this text is in Swedish and I do hope that Google Translate possible can make an understandable translation for you.

Den 23:e maj flög Tönn från Hammarö i Värmland till Båden på östra sidan av mellersta Öland på nio timmar. Flygrutten var 36 mil lång vilket motsvarar en medelhastighet på 40 km/h. Nämnas kan dock att då Tönn passerade Degerfors var hastigheten 73 km/h och höjden 675 meter. Därefter sänkte sig Tönn något förbi Linköping och Kisa (mellan 277 resp. 367 m) för att sedan ladda upp rejält inför språnget över till Öland. I höjd med Mönsterås var höjden hela 973 meter och hastigheten 80 km/h! Tönn har sedan sträckt in över Borgholm eller strax söder därom. Från Båden har vår örn sakta dragit sig söderut för att sedan övernatta vid Ekelunda (inte Triberga). Redan klockan nio på morgonen den 24:e hade en förflyttning gjorts och nu befann sig Tönn vid en talldunge väster om Triberga, återigen rastande. Efter en snabbvisit i Blekinge så återkom Tönn till ön på morgonen den 25:e då han drog sig österut över Stora alvaret klockan 09, för att sedan vika av norrut. Därefter observeras fågeln av skådare vid bland annat Gårdby sandhed 09:30 och Melösa 10:30 innan nästa satellitnotering görs vid Persnäs långt norrut på ön kl 11. Då flygriktningen är sydost då avläsningen görs så cirklar uppenbarligen Tönn, som nu nått en höjd av 531 meter (att jämföras med 243 över Stora alvaret). Den sista avläsningen görs sedan 2,5 mil WNW om Ölands norra udde, närmare bestämt i skärgården utanför Misterhult, Oskarshamns kommun. Höjden är nu 68 meter och hastigheten 48 km/h. Jag har dålig erfarenhet av hur stora rovfåglar flyger över hav (Nabben - Falsterbo, Gibraltar osv), men om Tönn tog höjd någonstans på nordligaste Öland och sedan höll en rak kurs mot Misterhult, så bör han ha sträckt ut och lämnat Öland i höjd med Byxelkrok (om man följer flygriktningen i Misterhult bakåt). Nu kommer vi, tyvärr, få vänta till fredag innan sändaren skickar nästa "rapport". Fortsatte Tönn norrut längs Smålandskusten?

Otroligt vilken inblick man kan få i fåglarnas värld tack vare dessa projekt med sändare, jag tycker det är hur faschinerande som helst!

Tobbe BergerLink to the Migration Map http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=EN&curr_year=2010&curr_season=Spring&selFreq=multi

Comments